Loading...
 
News  /  2023

12o Πανελλήνιο Συνέδριο του HAPCO & DES

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2023 

Η CONVIN Α.Ε. έδωσε το παρόν στο ετήσιο συνέδριο του HAPCO & DES, που διεξάγεται υπό την αιγίδα διεθνών οργανισμών του χώρου των συνεδρίων και εκδηλώσεων, όπως η IAPCO & ICCA, του Υπουργείου Τουρισμού και άλλων εθνικών φορέων.

Το φετινό 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο είχε στόχο την ανάδειξη της Εθνικής Βιομηχανίας Συνεδρίων & Εκδηλώσεων (MICE), «αλλάζοντας του κανόνες», ώστε να λάβει τη θέση που της αξίζει ως βασικός πυλώνας ανάπτυξης του Τουρισμού και αντίστοιχα της εθνικής οικονομίας. Η βιομηχανία MICE ενισχύει την απασχόληση, δίνει τη λύση στην εποχικότητα και διαφημίζει τη χώρα διεθνώς σε κοινό υψηλού επιπέδου.

Η κα. Αλεξάνδρου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της CONVIN Α.Ε. και Γενική Γραμματέας HAPCO & DES, συντόνισε δυο υψίστης σημασίας συζητήσεις:

  • Αναδεικνύοντας το δυναμικό των προορισμών της Ελλάδας
  • Αλλάζουμε το παιχνίδι στην εκπαίδευση για το MICE

12th Panhellenic Conference of HAPCO & DES

Athens, March 30th, 2023 

Convin SA was present at the annual conference of the Hellenic Association of Professional Congress Organizers & Destination Events Specialists - HAPCO & DES, held under the auspices of international organizations in the field of conferences and events, such as IAPCO & ICCA, the Ministry of Tourism, and other national bodies.

This year's 12th Panhellenic Conference aimed to highlight the National Industry of Conferences & Events (MICE), "changing the rules", so that it can take the position it deserves as a key pillar of the development of Tourism and, respectively, the national economy. The MICE industry boosts employment, provides a solution to seasonality, and advertises the country globally towards a high-level audience.

Ms. Antonia Alexandrou, Managing Director of CONVIN S.A. and General Secretary of HAPCO & DES, moderated two highly important discussions:

  • Highlighting the dynamics of Greek destinations
  • Changing the game in MICE education

Το κορυφαίο Διεθνές Συνέδριο World Tunnel Congress 2023

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2023 

Πλησιάζει η ώρα για το κορυφαίο Διεθνές Συνέδριο WTC 2023 Το ITA-AITES World Tunnel Congress 2023 διοργανώνεται από την CONVIN και θα διεξαχθεί 12-18 Μάϊου 2023, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με αναμενόμενη συμμετοχή πάνω από 2000 συνέδρους προερχόμενους από όλον τον κόσμο.
Τo WTC2023 αποτελεί το μεγαλύτερο τεχνικό συνέδριο που έχει διοργανωθεί ποτέ στη χώρα μας. Τα συνέδρια WTC περιλαμβάνουν επίσης μεγάλη τεχνική έκθεση όπου συμμετέχουν συστηματικά οι μεγαλύτερες, παγκοσμίως, εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης σηράγγων και υπογείων έργων (κατασκευαστικές, μελετητικές, μηχανημάτων, εξοπλισμού, υλικών, λογισμικού κτλ).
Το συνέδριο θα διεξαχθεί σε υβριδική μορφή παρέχοντας στους συνέδρους / εκθέτες / χορηγούς δυνατότητα συμμετοχής, είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά.

World Tunnel Congress 2023

Athens, February 16th, 2023 

The ITA-AITES World Tunnel Congress 2023, is organized by CONVIN and will take place on 12-18 May 2023, at the Megaron Athens International Conference Centre (MAICC) with an expected participation of over 2000 delegates from all over the world.
WTC2023 is the largest technical conference that has ever been organized in our country. The WTC conferences also include a large technical exhibition where the largest, worldwide, companies active in the field of design, construction, operation and maintenance of tunnels and underground projects (construction, design, machinery, equipment, materials, software, etc.) systematically participate.
The conference will be held in a hybrid format providing delegates/exhibitors/sponsors with the opportunity to participate, either in person or online.

IGARSS 2024 Kick Off Meeting στα γραφεία της CONVIN

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2023 

Το εμβληματικό συνέδριο της Εταιρείας Γεωεπιστήμης και Τηλεπισκόπησης έρχεται στην Αθήνα και διοργανώνεται από την CONVIN! Η προετοιμασία για το 44ο IGARSS 20224 βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι Γενικοί Πρόεδροι, κ. Χάρης Κοντοές & Vito Pascazio, και άλλα μέλη της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής, είχαν την εναρκτήρια συνάντηση με την κα. Τόνια Αλεξάνδρου, Διευθύνουσα Σύμβουλο της CONVIN και στελέχη της εταιρείας. Η Παρατήρηση της Γης είναι πιο σημαντική από ποτέ, καθώς πρέπει να λύσουμε ορισμένες σημαντικές προκλήσεις της εποχής μας. Η γεωεπιστήμη και η τηλεπισκόπηση παρέχουν πληροφορίες για θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, οι φυσικοί πόροι, η διαχείριση καταστροφών και το περιβάλλον, ώστε να μπορούμε να λαμβάνουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις.

IGARSS 2024 Kick Off Meeting at CONVIN's premises

Athens, February 3rd, 2023 

The flagship conference of the Geoscience and Remote Sensing Society is coming to Athens Greece and is organized by CONVIN! Backstage preparation for the 44th IGARSS 20224 are underway. The General Chairs, Mr. Charis Kontoes & Mr. Vito Pascazio, and other members of the Local Organizing Committee, had the kickoff meeting with Ms. Tonia Alexandrou, Managing Director of CONVIN and company executives. Earth Observation is more important than ever before as we need to solve some major challenges of our time. Geoscience and remote sensing provide information to issues like climate change, natural resources, disaster management, and the environment, so we can make informed decisions.

EAPD 2024 Η CONVIN στο Gothenburg της Σουηδίας

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2023 

Η CONVIN, αφού διοργάνωσε το 11ο και 12ο Interim Σεμινάριο EAPD, έχει πλέον αναλάβει το επόμενο 17ο συνέδριο EAPD που θα πραγματοποιηθεί στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας. Η κινητοποιημένη και ταλαντούχα ομάδα μας είναι έτοιμη να πετάξει για άλλη μια φορά πέρα από τα ελληνικά σύνορα και να επιδείξει όλες τις δυνατότητες και την τεχνογνωσία της. Είμαστε περισσότερο από περήφανοι που η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Παιδοδοντιατρικής μας επέλεξε για άλλη μια φορά για τη διοργάνωση του διετές συνεδρίου της.

EAPD 2024 CONVIN in Gothenburg, Sweden

Athens, February 1st, 2023 

CONVIN, after organizing the 11th and 12th EAPD Interim Seminars, has now undertaken the following 17th EAPD congress which will take place in Gothenburg, Sweden. Our motivated and talented team is ready to fly once again beyond the Greek borders and demonstrate all its capabilities and know-how. We are more than proud that the European Academy of Pediatric Dentistry has chosen us once again for the organization of their biennial congress.

Sign Up To Our Newsletter

To get the latest news from us, please subscribe your email.

  •  
  •  
  •  

Certification

 

Memberships